Agile
organiseren

Snel en wendbaar inspelen op veranderingen >>

Customer
Journeys

Klant navigeert zelf via klantreizen naar selfservice >>

Agile procesmodellering

Wendbaar ontwerp voor (Dynamisch) Case Management (DCM) >>

Business Rule Management

Structureren&formaliseren van kennis in bedrijfsregels >>

Wie is ABC?

Agile Business Consultants (ABC) is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in agile bedrijfsinrichting. Wij helpen onze klanten met het inrichten van de business, zodanig dat deze zich snel en flexibel kan aanpassen aan een veranderende omgeving of veranderingen in wet- en regelgeving.

Klanten

Onze klanten zijn informatie-intensieve organisaties in de financiële dienstverlening en overheidssector die hun wendbaarheid willen vergroten en willen anticiperen op veranderingen. Zij willen een kortere time-to-market van producten en diensten, een betere serviceverlening aan hun klanten, een snellere invoering van nieuwe wet- en regelgeving en structureel lagere kosten.

Diensten

ABC helpt uw organisatie agile in te richten met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Onderstaand schema geeft de verbinding tussen onze diensten en ons werkveld aan:

Onze kernwaarden

  • Onafhankelijkheid, integriteit en samenwerking zijn onze kernwaarden. Zij zijn het vertrekpunt én de toetssteen voor al ons handelen.
  • Onafhankelijkheid is van belang voor de ABC-adviseur, ongeacht de rol of functie die hij of zij vervult. De ABC-adviseur is loyaal aan de opdrachtgever zonder zijn/haar professionele onafhankelijkheid te compromitteren.
  • Integriteit zien we als het handelen naar algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Een ABC-adviseur is eerlijk en oprecht en beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Zijn doel is: de klant verder helpen.
  • Samenwerking betekent dat je met elkaar meer kunt bereiken dan alleen. De samenwerking tussen ABC-adviseurs onderling en met medewerkers van opdrachtgevers en partners, wordt gekenmerkt door respect, openheid, betrouwbaarheid en door het plezier in het werk.

Laatste Nieuws

Bij RTLZ Ondernemerszaken: interview met Léon van der Meer over Agile werken

RTLZ Ondernemerszaken heeft een item over Agile werken uitgezonden. In dat item geeft Léon van der Meer, directeur van Agile Business Consultants, zijn visie over Agile werken.

 

Meer nieuws

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier