(Dynamisch) Case Management

Oplossing voor processen met een hoge kennisintensiteit en/of grote klantvariaties

Kenmerkend voor dynamisch casemanagement is de scheiding van de ‘know from the flow’.  Kennis en bedrijfsregels (product, domein, proces) zijn bepalend voor het verloop van het proces. Het proces bestaat uit een verzameling van activiteiten. De kenmerken van de klant - de karakteristieken van de individuele casus -  bepalen de route van afhandeling en welke activiteiten nodig zijn om tot een afhandeling te komen.  Iedere klant krijgt hiermee zijn eigen, unieke behandeling.  Door het aanpassen van de bedrijfsregels kan de inrichting van processen continue, real time worden gewijzigd.

Dynamisch casemanagement biedt vooral een oplossing voor vraagstukken waarbij in de afhandeling van het proces een hoge kennisintensiteit bestaat of als er een grote variatie in kenmerken van de klant aanwezig is. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om in te spelen op de dynamiek in de omgeving.

Business Rule Management is hier daarom onlosmakelijk mee verbonden.


Publicaties
Dynamisch case management Pakketonderzoek
DCM en BRM
 

Solutions
Nabestaandenproces    

 Trainingen
Agile procesmodellering    

Klantproject
 Agile Nabestaandenproces    

Hieronder is het interview te zien dat RTLZ Ondernemingszaken had met Léon van der Meer over Agile werken.

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier