Agile organiseren

Meer dan het toepassen van scrum technieken

Om in een dynamische markt producten en diensten aan klanten te leveren, moet u in staat zijn snel in te spelen op veranderingen. Veranderingen door gewijzigde klantwensen of bijvoorbeeld gewijzigde wetgeving. Een manier om dit als organisatie te realiseren is door agile te werken. Dit houdt in dat u uw organisatie zodanig inricht dat snel en wendbaar wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. 

Voor agile werken moeten twee pijlers robuust gerealiseerd zijn:agile werken

  1. De agile ingerichte organisatie
    Een organisatie agile inrichten is meer dan het toepassen van scrum technieken. Juist de bijbehorende cultuurverandering zorgt ervoor dat een organisatie daadwerkelijk agile wordt.

  2. Agile gemodelleerde processen
    Complexe en kennisintensieve processen moeten Agile worden ingericht. Pas dan wordt een agile ingerichte organisatie echt wendbaar. Als processen niet agile ingericht zijn, blijven zij ervoor zorgen dat u niet in staat bent wendbaar te opereren. 

Publicaties
Agile werken Whitepaper Agile business inrichting  

 Trainingen
Agile werken Agile procesmodellering  

Klantprojecten

Agile architectuur inrichting

  

Programma digitaal pensioenfonds

    

Programma digitale
deelnemer communicatie


Hieronder is het interview te zien dat RTLZ Ondernemingszaken had met Léon van der Meer over Agile werken.

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier