Agile procesmodellering

Wendbaar door het scheiden van regels, gegevens en processen

Groeiende behoefte aan wendbaarheid

Methode 'Agile procesmodellering'

De wereld waarin wij leven is dynamisch. Vooral bij complexe en kennisintensieve processen leidt dit tot behoefte aan wendbaarheid. Zo stellen klanten steeds hogere eisen aan dienstverlening. Ze willen zelf aan het roer staan en de koers bepalen die zij willen varen. Individualisering is hierbij het sleutelwoord. De klant wil geen nummer zijn, maar een uniek persoon.

Veel aandacht is afgelopen jaren gegaan naar het (Lean) optimaliseren van de bulk van de procesafhandeling, maar juist de 20% complexe afhandelingen vallen daarmee buiten de boot. Een goede ondersteuning hiervan kan veel fouten voorkomen en klanten behouden. De uitdaging is wendbare processen te ontwikkelen die wendbaar blijven. Het proces omvat dan de hele keten: klantadvies, risk & compliance, administratie en toezichthouders.

Door de methode agile procesmodellering toe te passen, bent u in staat om complexe en kennisintensieve processen wendbaar (agile) te modelleren, waarbij de klant centraal staat. 
U wordt geleerd kennisregels, gegevens en processen van elkaar te scheiden.


Publicaties
Methode agile procesmodellering Methode business process management  

Solutions
Nabestaandenproces    

Trainingen
Agile procesmodellering Business process management  

Klantprojecten

Agile Nabestaandenproces

Inhouse Training APM

 

Inhouse Training APM


Hieronder is het interview te zien dat RTLZ Ondernemingszaken had met Léon van der Meer over Agile werken.

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier