Business Rule Management

Wat is Business Rule Management?

Business Rule Management (BRM) is gericht op het definiëren en onderhouden van bedrijfskennis. Het doel van BRM is het creëren van één uniforme set aan business rules die wordt gebruikt door de hele organisatie. Dit lukt alleen als het beheer goed geregeld is. Het gebruik van taxonomieën (classificaties) is hierbij onontbeerlijk. Als dit goed gebeurt, leidt het resultaat tot een consistente, transparante bedrijfsvoering. Door bedrijfskennis expliciet te maken is de impact van benodigde of gewenste wijzigingen makkelijker te bepalen. Veel organisaties kiezen om de volgende redenen voor BRM:

   • het borgen van bedrijfskennis;
   • het verhogen van flexibiliteit;
   • een betere business-IT alignment;
   • het realiseren van compliance.

 

Er bestaan verschillende soorten en typen business rules. De figuur hiernaast toont de business rules die door Agile Business Consultants worden onderscheiden. Hierin vertegenwoordigt de buitenste laag de verschillende soorten business rules; zij hebben betrekking op de werkingssfeer. De binnenste laag vertegenwoordigt de typen die binnen de werkingssfeer worden onderkend; zij hebben betrekking op de werkingswijze.

Waarom Business Rule Management?

Het definiëren van business rules zorgt ervoor dat persoonlijke kennis wordt omgezet naar organisatiekennis. Daarna worden business rules tijdens de bedrijfsuitvoering steeds aangepast en bijgesteld. Hierdoor zijn business rules een middel voor continue verbetering en leiden tot steeds meer transparantie.

De formulering en implementatie van business rules helpt organisaties bij het flexibiliseren. Wijzigingen in business rules hoeven maar op één plek te worden doorgevoerd, omdat er één beschrijving en implementatie van een business rule bestaat. Deze business rule wordt gedeeld en toegepast door de hele organisatie. Ook is het makkelijker om bij wijzigende wet- en regelgeving of bij wijziging van beleid te bepalen wat de impact is op business rules als deze niet “ergens” in de systemen en processen verweven zitten.

 


Publicaties
Business Rule Management Wendbaar in risk en compliance Pakketonderzoek DCM en BRM

Solutions
Customer Journeys Nabestaandenproces  

 Trainingen
Agile procesmodellering    

Klantprojecten
Agile medewerker/job matching

Website met Customer
Journeys + Pensioen123

   

Hieronder is het interview te zien dat RTLZ Ondernemingszaken had met Léon van der Meer over Agile werken.

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier