Customer Journeys

Uitgaan van het resultaat dat de klant wenst

Klanten willen niet gehinderd worden door de interne inrichting van uw organisatie, maar verwachten een customer journey (klantreis) waarbij zij zelf aan het roer kunnen staan. 
Onderzoek wijst uit dat een klant informatie eerder opneemt als hij weet wat hij ermee kan doen.
Agile Business Consultants helpt organisaties dit te realiseren door een customer journey op te zetten waarin de klant via vraag en antwoord wordt geleid naar handelingsperspectief. De oplossing bestaat uit twee onderdelen die samen excelleren in klantfocus en selfservice:

  1. Van klantvraag naar handelingsperspectief
    Klanten moeten als antwoord op hun vraag op eenvoudige wijze kunnen bepalen welke keuzes er zijn en welke actie nodig is om de gewenste dienst / het gewenste product te bemachtigen (oftewel handelingsperspectief).
  1. Van handelingsperspectief naar handeling
    Het handelingsperspectief één op één koppelen naar handeling zodat de dienst / het product daadwerkelijk door de klant kan worden bemachtigd.

Publicaties
Visie wet pensioencommunicatie  

Solutions
Customer Journey  

Trainingen
Agile procesmodellering  

Klantprojecten

Website met Customer
Journeys + Pensioen123

Website met Customer Journeys
+ Pensioen123


Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)6 22 44 54 79
Email ons via dit contactformulier