Onze dienstverlening

Agile inrichten van de organisatie is noodzaak

De dynamiek van de markt en de complexiteit van bedrijfsvoering is bij informatie-intensieve organisaties groot. De organisatie moet in staat zijn om snel en correct:

  • nieuwe, complexe producten en diensten aan de klant te bieden
  • de klant integraal te bedienen van behoefteanalyse naar productverkoop tot en met levering
  • nieuwe wetgeving in te voeren en interne regelgeving aan te passen
  • over gedane zaken verantwoording af te leggen

Dit stelt hoge eisen aan een bedrijf. Het succes van een bedrijf is in feite puur afhankelijk van het vermogen om zich te veranderen. Agile bedrijfsvoering is hierbij het sleutelwoord. Dus niet langer veranderprojecten om eenmalig aan bijvoorbeeld een nieuwe wet het hoofd te bieden, maar een organisatie die in staat is zich voortdurend aan te passen aan veranderde omstandigheden.

Hierbij moet het probleem dat kennis vaak decentraal, informeel en op meerdere plekken vastligt opgelost worden:

  • kennis ligt vast in de hoofden van medewerkers en verlaat dus de organisatie bij hun vertrek
  • kennis ligt vast in systemen en databases en niemand weet meer exact waar
  • kennis ligt vast in processen via handboeken, procestools en workflow systemen

Een agile ingerichte organisatie brengt die kennis samen, legt deze gestructureerd vast en maakt het bruikbaar voor de gehele organisatie. Door de agile inrichting kunnen toekomstige veranderingen en ontwikkelingen eenvoudig en transparant ingevoerd worden. Door de manier van werken binnen de agile ingerichte organisatie zien management en medewerkers veranderingen tijdig aankomen en zijn ze in staat om snel te handelen en proactief te sturen.

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier