Bij RTLZ Ondernemerszaken: interview met Léon van der Meer over Agile werken

21 november 2018

RTLZ Ondernemerszaken heeft een item over Agile werken uitgezonden. In dat item geeft Léon van der Meer, directeur van Agile Business Consultants, zijn visie over Agile werken.

>> Lees verder

Training Agile procesmodellering

4 augustus 2017

Op 2 en 3 oktober 2017 kunt u weer deelnemen aan de training Agile procesmodellering. In de training leert u bedrijfsprocessen wendbaar te modelleren.

>> Lees verder

Training Agile werken 9 juni 2017

30 januari 2017

Deze training is gericht op het op weg helpen met het Agile werken in uw organisatie. U leert wat agile werken is en hoe u dit organiseert. Tijdens de training wordt gestart met de vraag of uw organisatie wel geschikt is om agile te werken. Dit gebeurt aan de hand van de eisen die gesteld worden om te kunnen transformeren naar een agile werkende organisatie. Daarna wordt in detail uitgelegd, hoe u dit aanpakt, zodat u voor uw eigen organisatie een plan van aanpak kan opstellen of een opgesteld plan kwalitatief kan beoordelen. U krijgt inzicht welke managementstijl bij agile werken hoort. Om agile te werken is het onvoldoende om alleen de processen agile in te richten. De organisatie moet ook bekwaam zijn om met deze inrichting om te gaan. Juist dit laatste aspect, bekwaam zijn, wordt in deze training behandeld.

>> Lees verder

Rapport pakketonderzoek BRM en DCM

12 juni 2015

Met trots presenteert ABC het rapport 'Van statische workflow naar dynamisch klant-tot-klant proces'.

>> Lees verder

Geslaagde Roundtables ‘Pensioendeelnemer aan het roer; snel en eenvoudig inrichten van klantreizen’

18 maart 2015

Op 12 februari en 5 maart jongstleden heeft Agile Business Consultants twee geslaagde roundtables georganiseerd rond het inrichten van klantreizen in de pensioenwereld. Aanleiding was de nieuwe wet pensioencommunicatie waarin het bieden van handelingsperspectief centraal staat. Een verslag van de beide middagen.

>> Lees verder

Roundtable nabestaandenproces geslaagd

3 december 2014

Op 20 november 2014 heeft Agile Business Consultants een geslaagde roundtable rond het nabestaandenproces georganiseerd.
Uit de inbreng van de deelnemers bleek dat zij herkennen dat dit proces erg ingewikkeld kan zijn en het niet altijd lukt om dit foutloos te doen. Complexiteit van organisaties en moeite om de regie te bewaken spelen hierbij een grote rol.
Steeds beter je best doen, werkt niet. Maar wat dan wel? Een kort verslag van deze middag.

>> Lees verder

Whitepaper: Hoe ‘agile’ kan je zijn?

11 augustus 2014

Verandering vraagt Agile Business inrichting

Agile Business inrichting is het vermogen van een organisatie om zich snel en kostenefficiënt aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderingen in wet- & regelge­ving. Agile Business inrichting kan worden onderhouden door producten en diensten aan te passen aan (individuele) behoeften van de klant en daarvoor een inrichting te creëren die deze flexibiliteit mogelijk maakt. 

>> Lees verder

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier