Roundtable nabestaandenproces geslaagd

Op 20 november 2014 heeft Agile Business Consultants een geslaagde roundtable rond het nabestaandenproces georganiseerd.
Uit de inbreng van de deelnemers bleek dat zij herkennen dat dit proces erg ingewikkeld kan zijn en het niet altijd lukt om dit foutloos te doen. Complexiteit van organisaties en moeite om de regie te bewaken spelen hierbij een grote rol.
Steeds beter je best doen, werkt niet. Maar wat dan wel? Een kort verslag van deze middag.

Roundtable 'Nabestaanden eisen een foutloze afhandeling'

Donderdag 20 november 2014 was het Cobra Museum te Amstelveen het toneel van de door Agile Business Consultants georganiseerde Roundtable 'Nabestaanden eisen een foutloze afhandeling'. Professionals uit de financiële dienstverlening gingen hier met elkaar in gesprek over de problematiek van het nabestaandenproces. Hoe kun je als organisatie een foutloze afhandeling garanderen terwijl je het proces ook kosten efficiënt organiseert?

Uit de inbreng van de verschillende deelnemers bleek dat zij herkennen dat het nabestaandenproces erg ingewikkeld kan zijn en het niet altijd lukt om dit foutloos te doen. Complexiteit van organisaties en moeite om de regie te bewaken spelen hierbij een grote rol. Om mogelijke oplossingen te bespreken waren er twee presentaties.

Solution ABN AMRO 

Herman Mansveld vertelde over de solution die ABN AMRO samen met Agile Business Consultants voor de nabestaandendesk heeft ontwikkeld. In zijn presentatie met de titel ‘Steeds beter je best doen, werkt niet.Herman Mansveld presenteert de solution ABN AMRO Maar wat dan wel’ liet hij zien dat processen vaak onvoorspelbaar zijn en dat de traditionele manier van procesoptimalisatie niet werkt. Er is een nieuwe aanpak nodig met focus op de klant en de daarbij behorende life events, waarbij op iteratieve wijze een oplossing wordt ontwikkeld. Met behulp van Business Rules en Dynamisch Case Management is bij ABN AMRO in 3 maanden  een voorbeeld oplossing gecreëerd.

Methodiek Agile Business Modellering

Peter Pottjewijd lichtte in zijn presentatie de methodiek toe die Agile Business Consultants gebruikt om efficiënte en foutloze afhandeling mogelijk te maken toe aan de hand van vier kenmerken:

  1. Het geleverde product aan de klant is altijd het uitgangspunt
  2. De complexiteit van het proces wel reduceren, maar de complexiteit van de klantwens omarmen; maak de dingen niet eenvoudiger dan ze zijn
  3. Kennis apart beheren van activiteiten en data, de zogenaamde scheiding van ‘know’ en ‘flow’
  4. Zorg dat alle betrokkenen één dossier gebruiken en over dezelfde kennis beschikken voor de interpretatie van het dossier.

Demo nabestaandendesk

De middag werd afgesloten met een borrel in het museum café, waar ook de demo van de nabestaandendesk werd vertoond.

Download hier de solution Nabestaandenproces

Deze pagina is gepubliceerd op: 3 december 2014

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier