Training Agile procesmodellering

Op 2 en 3 oktober 2017 kunt u weer deelnemen aan de training Agile procesmodellering. In de training leert u bedrijfsprocessen wendbaar te modelleren.

Bij Agile procesmodellering staat de klantwens met bijbehorende Customer Journey centraal; De optimale Customer Journey vanuit klantperspectief ingericht en geïmplementeerd.

De belangrijkste kenmerken van Agile procesmodellering (APM) zijn:

  • Procesinrichting vindt plaats vanuit het perspectief van de klant; het product dat de klant wil ontvangen, bepaalt welke activiteiten de organisatie moet uitvoeren. Door dit product als uitgangspunt te nemen wordt zichtbaar welke waarde toevoegende transformaties voor de klant nodig zijn. Op basis hiervan ontstaat de ideale Customer Journey die leidt tot een zuiver redesign van het gewenste proces;
  • Scheiding van activiteiten, data en business rules; afhandelen van activiteiten vindt plaats als aan de bijbehorende business rules wordt voldaan. Toepassing van business rules maakt een maximale digitale dienstverlening mogelijk, doordat digitale bedrijfskennis in een zo vroeg mogelijk stadium van klantcontact wordt toegepast.

Nadat de kenmerken behandeld zijn, wordt de methode voor Agile procesmodellering stapsgewijs uitgelegd en aangeleerd. Hierdoor ontstaat inzicht in het procesmodel dat volgens de wens van de klant, wendbaar en flexibel is ingericht. De training bestaat naast theorie uit praktijkcases waarin het aangeleerde direct wordt toegepast. Er is tijdens de training veel ruimte voor interactie. In de brochure vindt u meer detailinformatie over de training. 

Brochure Training Agile procesmodellering

Deze pagina is gepubliceerd op: 4 augustus 2017

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier