Training Agile werken 9 juni 2017

Deze training is gericht op het op weg helpen met het Agile werken in uw organisatie. U leert wat agile werken is en hoe u dit organiseert. Tijdens de training wordt gestart met de vraag of uw organisatie wel geschikt is om agile te werken. Dit gebeurt aan de hand van de eisen die gesteld worden om te kunnen transformeren naar een agile werkende organisatie. Daarna wordt in detail uitgelegd, hoe u dit aanpakt, zodat u voor uw eigen organisatie een plan van aanpak kan opstellen of een opgesteld plan kwalitatief kan beoordelen. U krijgt inzicht welke managementstijl bij agile werken hoort. Om agile te werken is het onvoldoende om alleen de processen agile in te richten. De organisatie moet ook bekwaam zijn om met deze inrichting om te gaan. Juist dit laatste aspect, bekwaam zijn, wordt in deze training behandeld.

De training bevat veel praktijkvoorbeelden en biedt ruimte om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen..

Training Agile werken

De eerstvolgende training vindt plaats op 9 juni 2017.

Na deze training bent u in staat om:

  • Vast te stellen of uw organisatie geschikt is om agile te werken
  • Een plan van aanpak voor invoering van agile werken op te stellen of te beoordelen
  • Een agile bedrijfsinrichting te ontwerpen
  • Een management stijl te ontwikkelen die het agile werken van medewerkers in multidisciplinaire teams stimuleert
  • Gereedschappen die hierbij helpen op de juiste wijze te gebruiken
  • Het verschil te herkennen tussen scrum en agile.

De training Agile Werken vindt plaats op 9 juni. De training 'Agile Procesmodelleren' sluit hier naadloos  op aan . In de brochure vindt u meer detailinformatie over de training.


Brochure Training Agile werken

Brochure Training Agile Procesmodellering

 

Deze pagina is gepubliceerd op: 30 januari 2017

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)6 22 44 54 79
Email ons via dit contactformulier