Whitepaper: Hoe ‘agile’ kan je zijn?

Verandering vraagt Agile Business inrichting

Agile Business inrichting is het vermogen van een organisatie om zich snel en kostenefficiënt aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderingen in wet- & regelge­ving. Agile Business inrichting kan worden onderhouden door producten en diensten aan te passen aan (individuele) behoeften van de klant en daarvoor een inrichting te creëren die deze flexibiliteit mogelijk maakt. 

 

Klik hier om whitepaper te downloaden 

 

Bedrijven hebben de afgelopen jaren een groeiende turbulentie in de markt ervaren. Consumenten willen niet alleen méér maar vooral ook betere producten. Burgers wensen een betere dienstverlening. Bedrijven willen snel op nieuwe ontwikkelingen inspelen en tegelijkertijd hun kosten in de greep houden. Het aanpassingsvermogen dat de markt vraagt, loopt vaak vast op hun interne complexiteit en sterke toename in regelgeving. Bij de vraag hoe ‘agile’ je als organisatie moet zijn, hoort tegelijk ook de vraag hoe agile je kán zijn. In dit artikel staat het begrip ‘Agile Business’ centraal: wat het betekent, waarom bedrijven hier aandacht aan schenken en vooral welke impact het heeft op informatie-intensieve organisaties in de publieke en private sector en hun management.

 

 

 

 

  

Deze pagina is gepubliceerd op: 11 augustus 2014

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier