Inrichten online dienstverlening

Opstellen eisen & roadmap digitale dienstverlening >>

Customer
Journeys
 

Digitale Customer Journey met online klantdialoog >>

CX
Tooling
 

Intelligente chatbot voor Customer Experience (CX) >>

Pensioen contentbeheer
 

Op dagbasis complexe pensioencontent wijzigen >>

Wie is ABC?

Agile Business Consultants (ABC) is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in het inrichten van digitale dienstverlening voor pensioenorganisaties. Wij helpen onze klanten met het inrichten van hun pensioenbedrijf, zodanig dat deze zich snel en flexibel kan aanpassen aan een veranderende omgeving of veranderingen in wet- en regelgeving.

Klanten

Onze klanten zijn informatie-intensieve organisaties in de pensioensector die hun wendbaarheid willen vergroten en willen anticiperen op veranderingen. Zij willen een kortere time-to-market van producten en diensten, een betere serviceverlening aan hun klanten, een snellere invoering van nieuwe wet- en regelgeving en structureel lagere kosten. Bovenal willen zij snel, up to date, persoonlijk en relevant, klanten direct bedienen en communiceren over de dienstverlening.

Diensten

ABC helpt pensioenorganisaties in te richten voor digitale dienstverlening met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Onderstaand schema geeft een overzicht van onze diensten aan:

Onze kernwaarden

  • Onafhankelijkheid, integriteit en samenwerking zijn onze kernwaarden. Zij zijn het vertrekpunt én de toetssteen voor al ons handelen.
  • Onafhankelijkheid is van belang voor de ABC-adviseur, ongeacht de rol of functie die hij of zij vervult. De ABC-adviseur is loyaal aan de opdrachtgever zonder zijn/haar professionele onafhankelijkheid te compromitteren.
  • Integriteit zien we als het handelen naar algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Een ABC-adviseur is eerlijk en oprecht en beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Zijn doel is: de klant verder helpen.
  • Samenwerking betekent dat je met elkaar meer kunt bereiken dan alleen. De samenwerking tussen ABC-adviseurs onderling en met medewerkers van opdrachtgevers en partners, wordt gekenmerkt door respect, openheid, betrouwbaarheid en door het plezier in het werk.

Laatste Nieuws

Bent u klaar voor keuzebegeleiding?

Keuzebegeleiding aan deelnemer wordt verplicht

Op dit moment wordt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de tweede kamer behandeld. Onderdeel van deze wet is keuzebegeleiding geven aan de deelnemers.

 

Meer nieuws

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier