Customer Experience Tooling

Een digitale ondersteuning voor elke doelgroep

Een optimale Customer Experience (CX) voor iedere bezoeker staat bij ons hoog in het vaandel. Wij bieden daarom tooling die het voor de deelnemer*) mogelijk maakt 24/7 digitaal te communiceren via de openbare website en/of beveiligde persoonlijke portalen. Dit gebeurt via onze chatbot (digitale assistent). Hiermee worden digitale Customer Journeys vertaald in persoonlijke dialogen. Elke dialoog verloopt via een vraag/antwoord spel, waarbij de bezoeker zelf de keuzes maakt en daardoor exact uitkomt bij datgene wat hij/zij zoekt. De dialoog wordt geïntegreerd in de pagina's van de website en/of het portaal. De chatbot zorgt er zo voor dat deelnemers op een innovatieve manier goed te woord worden gestaan.

Er is gekozen om het resultaat van de chatbot op deze manier (dialoog integreren op pagina's) weer te geven omdat op het gebied van pensioeninformatie een goed gesprek (dialoog) gauw complex wordt door de vele begrippen op pensioengebied en de uitzonderingen in de regelingen. Daarom hebben wij de pensioeninhoudelijke gesprekken vooraf uitgewerkt  in vragen met bijbehorende antwoorden. De chatbot stelt de vooraf gedefinieerde vragen en biedt steeds een beperkt aantal keuzes. Zo wordt het gesprek vanaf de start van het life-event tot aan het volledig afhandelen van de vraag of het uitvoeren van de gewenste actie naar een goed einde gestuurd. Dit alles geeft een waardevolle toevoeging aan de Customer Experience.

Naast integratie van de dialoog binnen een website of portaal biedt onze chatbot ook de mogelijkheid voor andere verschijningsvormen. Een paar voorbeelden zijn hieronder weergegeven. Deze vormen van conversatie zijn losser ingericht en daardoor bij uitstek geschikt bij situaties waarin de conversatie meer door de deelnemer gestuurd wordt. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar onderwerpen via sleutelwoorden of het vragen naar klanttevredenheid binnen een gesprek op bijvoorbeeld de website.

Onze chatbot ondersteunt alle vormen van conversatie, maar is marktleider in het eenvoudig samenstellen van conversaties op het gebied van pensioeninformatie. Vernuftige hulpmiddelen zorgen voor een goede beheersbaarheid van de content.

 

*) overal waar deelnemer staat is ook werkgever of een andere doelgroep te lezen.

 


Publicaties
Business Case
Customer Journey tool
 

Video's
Demo
Customer Journey
Demo DSM pensioenfonds
Demo beheer Customer Journey tool 

Solutions
Tooling voor Customer Journey Bestuursportaal Pensioenfonds Proof of Concept Customer Journey

 Trainingen
Leren werken met het Customer Journey tool    

Klantprojecten

Projectleiding ‘Digitale communicatie'

Website met Customer Journeys + Pensioen123

Customer Journeys integreren op bestaande website

 

Proof of Concept
Customer Journeys

Website met Customer Journeys + Pensioen123

Implementatie bestuursportaal


Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier