Customer Journeys

Uitgaan van de behoefte van de deelnemer

Deelnemers, maar ook werkgevers, willen niet gehinderd worden door de interne inrichting van uw organisatie, maar verwachten een Customer Journey (klantreis) waarbij zij zelf aan het roer staan. Hierbij willen zij 24x7 kunnen communiceren met uw organisatie via de voor hun eenvoudigste toegang. In de meeste gevallen is dat digitaal. Dit sluit aan op de doelstelling van pensioenorganisaties om de dienstverlening naar hun klanten meer te digitaliseren omdat dit een veel goedkopere en betere dienstverlening zal bieden dan via andere kanalen. Dit betekent dat digitale dienstverlening veruit het belangrijkste communicatiekanaal gaat worden in pensioenenland en dat een goede inrichting hiervan essentieel is.

Agile Business Consultants is daarom van mening dat het inrichten van Customer Journeys primair gericht moet zijn op de digitale dienstverlening. De inrichting gebeurt vanuit het gezichtspunt van de klant en biedt volledige selfservice van vraag naar handelingsperspectief naar het uitvoeren van de benodigde handeling(en). Onze oplossing bestaat uit twee onderdelen die samen excelleren in klantfocus en selfservice:

  1. Van klantvraag naar handelingsperspectief
    De klanten moeten het antwoord op hun vraag op eenvoudige wijze kunnen bepalen; Welke keuzes zijn er en welke actie is nodig om de gewenste dienst / het gewenste product te bemachtigen (oftewel handelingsperspectief).
  2. Van handelingsperspectief naar handeling
    De klanten moeten de mogelijkheid hebben de gewenste actie uit te voeren om de persoonlijke wensen te realiseren (bijvoorbeeld waardeoverdracht, partner aanmelden, vervroegd met pensioen gaan).

Het is moeilijk een deelnemer*) te verleiden tot (regelmatig) bezoek van uw website/portalen. Pensioenen zijn nog steeds niet sexy en voor de meeste mensen is het een ver van mijn bed show. Indien de Customer Journey op een goede manier ondersteund wordt in uw digitale omgevingen, zoals website en portalen, dan leidt dit tot een optimale Customer Experience. 

Agile Business Consultants helpt u om op deze manier uw Customer Journeys te ontwerpen en binnen uw digitale omgeving te realiseren voor een optimale Customer Experience. 

*) overal waar deelnemer staat is ook werkgever of een andere doelgroep te lezen.


Publicaties
Voor pensioen-communicatie staat bij PMT de deelnemer zelf aan het roer Visie wet pensioencommunicatie Video Demo Customer Journey 

Solutions
Customer Journey pensioen Pensioen 1‑2‑3

Proof of Concept Customer Journey


 Trainingen
Hoe maak ik een Customer Journey? Workshop 'Digitale pensioencommunicatie inrichten via Customer Journeys'  

Klantprojecten

 

Website met Customer Journeys + Pensioen123

Website met CustomerJourneys + Pensioen123

 

Customer Journeys integreren op bestaande website

 

Proof of Concept Customer Journeys

 Customer Journey nabestaandenproces m.b.v. Dynamisch Case Management

 

 


 

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier