Onze dienstverlening

Wendbaar inrichten online dienstverlening is voor pensioenbedrijf noodzaak

De dynamiek binnen het pensioenbedrijf neemt alsmaar toe. Wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Uw klanten (werkgevers en deelnemers) willen online realtime hierover geïnformeerd worden en direct hieraan gekoppeld de benodigde handelingen kunnen uitvoeren. 

  • Nieuwe, complexe wijzigingen in pensioenregelingen al dan niet veroorzaakt door wetswijzigingen, te communiceren.
  • De deelnemer, maar ook elke andere doelgroep zoals bijvoorbeeld werkgever, vanaf het moment dat deze zijn of haar vraag kenbaar heeft gemaakt, integraal alle keuzemogelijkheden aan te bieden (handelingsperspectief) en de gemaakte keuze daarna direct af te handelen.
  • De deelnemer te bereiken via het meest geëigende kanaal zodanig, dat de kosten beheersbaar blijven en de deelnemer positief verrast geïnformeerd is.

Dit stelt hoge eisen aan de online dienstverlening en de relatie die deze heeft met website, deelnemersportaal en achterliggende pensioenadministratie. Het succes is puur afhankelijk van uw vermogen om deze hele omgeving integraal en snel aan te passen. Wendbaar inrichten is hierbij het sleutelwoord. Dus niet langer veranderprojecten om eenmalig aan bijvoorbeeld een nieuwe wet het hoofd te bieden, maar een organisatie die in staat is de online dienstverlening voortdurend aan te passen aan alle veranderde omstandigheden, zodat u altijd up to date bent.

Hierbij moet het probleem dat kennis vaak decentraal, informeel en op meerdere plekken vastligt opgelost worden:

  • kennis ligt vast in de hoofden van medewerkers en verlaat dus de organisatie bij hun vertrek
  • kennis ligt vast in systemen en databases en niemand weet meer exact waar
  • kennis ligt vast in processen via handboeken, procestools en workflow systemen

Bij wendbaar ingerichte online dienstverlening wordt deze kennis geconcentreerd in één kennisbron, die gestructureerd vastgelegd is en benaderd kan worden voor alle pensioencommunicatie, zowel op website als in portaal als bij de afhandeling van transacties in de backoffice. Door de centrale inrichting kunnen toekomstige veranderingen en ontwikkelingen veel sneller, eenvoudiger en transparant verwerkt en gecommuniceerd worden.

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier