Evaluatie wet pensioencommunicatie

Agile Business Consultants voldoet al jaren aan pensioencommunicatie wensen van Wouter Koolmees 

Op 31 januari 2020 ontving de Tweede kamer een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. In deze brief evalueert hij de Wet Pensioencommunicatie (WPC) die is ingegaan op 1 juli 2015.: Heeft de Wet pensioencommunicatie bijgedragen aan een beter pensioenbegrip van de deelnemer?

Uitkomsten van de evaluatie WPC

Uit de evaluatie blijkt dat:

 • De helft van de deelnemers nog steeds niet weet wanneer zij met pensioen kunnen en hoeveel ze krijgen;
 • Tweederde van de deelnemers niet weet of hun pensioen voldoende is, wat de risico’s zijn en wat ze kunnen kiezen;
 • Mijnpensioenoverzicht.nl als het meest nuttig ervaren wordt;
 • Pensioen 1-2-3 voldoet niet.

Wouter Koolmees stelt de volgende verbeteringen voor:

 • Maak pensioeninformatie passender voor de doelgroep;
 • Stel pensioeninformatie vraaggestuurd ter beschikking in plaats van aanbodgedreven;
 • Biedt de deelnemer altijd handelingsperspectief (welke aansluit op de behoefte en kenmerken van de deelnemer);
 • Maak beter gebruik van digitale verstrekking van informatie.

 

Visie Agile Business Consultants (ABC)

De visie van ABC is al jaren conform de nieuwe beleidsvoornemens van Wouter Koolmees: Verstrek pensioeninformatie op maat op basis van de kenmerken van een specifieke deelnemer. Uitgangspunt hierbij is de deelnemer. Wij richten de communicatie in voor specifieke doelgroepen vanuit deelnemersperspectief. De informatie is hierdoor persoonlijk en relevant. Wij doen dit met de Customer Journey tool dat wij zelf ontwikkeld hebben. De tool kan gebruikt worden binnen alle websites en mijn-omgevingen.

Customer Journey tool van ABC is de oplossing

ABC heeft een aantal jaren geleden dit tool ontwikkeld. De pensioencommunicatie verloopt via onderwerpen, die voor de deelnemer herkenbaar zijn. Voorbeelden van onderwerpen zijn levensgebeurtenissen zoals “met pensioen gaan”, “nieuwe baan”, “arbeidsongeschikt”. De Customer Journey tool:

 • Is volledig vraaggestuurd ingericht op basis van dialogen met vraag en antwoord (zogenaamde klantreizen). Stap voor stap wordt een deelnemer per levensgebeurtenis gebracht naar zijn persoonlijke situatie. Dit zorgt ervoor dat er enkel relevante informatie wordt verstrekt aan deze specifieke deelnemer;
 • Laat de deelnemers duidelijk zien welke keuzemogelijkheden zij hebben binnen hun persoonlijke klantreis. Per situatie worden alle relevante handelingsperspectieven geboden;
 • Maakt het mogelijk om digitaal maatwerk pensioeninformatie te bieden voor de verschillende doelgroepen (zoals werknemer, pensioengerechtigde, werkgever of zaakbehartiger).

Binnen de tool is de content centraal op één plek gebruikersvriendelijk en efficiënt te beheren. Zo kan snel op interne en externe veranderingen ingespeeld worden. Nieuwe versies van dialogen worden eenvoudig getest en beoordeeld voordat ze gepubliceerd worden. 

Voor meer informatie download hier: Brochure Customer Journey Tool

Voor een demonstratie ga naar: www.pwri.nl

Deze pagina is gepubliceerd op: 9 april 2020

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier