Geslaagde Workshops ‘Digitale pensioencommunicatie inrichten via Customer Journeys’

Op 6 april 2017 organiseerde Agile Business Consultants de eerste workshop digitale pensioencommunicatie. De belangstelling was zo groot dat er uiteindelijk drie extra workshops georganiseerd werden (11 mei, 8 en 15 juni). Professionals uit de pensioenwereld gingen met elkaar aan de slag met en in gesprek over het inrichten van digitale pensioencommunicatie.

Klant brengen naar handelingsperspectief

Léon van der Meer verzorgde de introductie met een praktijkvoorbeeld, waarbij hij sportschonen via een website wilde kopen. Zichtbaar werd dat veel bedrijven nog vanuit hun eigen behoeftes denken en niet vanuit de behoeftes van de klant. Léon sloot af met de zes wensen die de klant heeft bij digitale dienstverlening en hoe hieraan voldaan kan worden in de digitale pensioenwereld.

Digitale klantcommunicatie beheersbaar inrichten voor verschillende doelgroepen

In de tweede presentatie werden door Peter Pottjewijd zeven aandachtpunten genoemd voor een goede customer jouney:

  1. Begin bij het doel van de klant; welke actie wil de klant doorvoeren met betrekking tot zijn of haar pensioen?
  2. Bestrijk de hele klantketen
  3. Maak gebruik van dialogen in plaats van veel webpagina’s met informatie
  4. Ga bij het samenstellen van de dialogen uit van de kleinst mogelijke eenheden van actie of samenhangende informatie
  5. Maak gebruik van beschikbare kennis in dialogen, waardoor deze aansluiten op de persoonlijke situatie
  6. Zorg voor informatievoorziening per doelgroep
  7. Gebruik dialogen bij life events als basis voor andere invalshoeken, zoals Pensioen 1-2-3 en de digitale uitleg van UPO’s

Welke (fintech)tools zijn hiervoor (kant en klaar) beschikbaar op de markt?

In de laatste presentatie voor de workshop gaf Léon een overzicht van de verschillende typen tools die er op de markt zijn. De typen verschillen in de mogelijkheden bij het ontwikkelen en beheren van deze tools.

Workshop

Voordat de deelnemers zelf een customer journey ontwikkelden, werd door Jara van der Meer een life-voorbeeld gepresenteerd. Één customer journey vanuit het life-event ‘met pensioen gaan’ voor zowel de website als de mijnomgeving.

Tijdens de workshop kregen de deelnemers de opdracht om zelf de customer journey in te richten voor de situatie als men voor de AOW-leeftijd met pensioen wil. Alle journeys werden vastgelegd in de beschikbaar gestelde tooling en waren direct actief werkend te zien. Zo werd zichtbaar hoe het gepresenteerde concept daadwerkelijk functioneert. Aan het eind van de workshop werden de resultaten van de verschillende groepen aan elkaar gepresenteerd. Hierbij ontstonden inspirerende gesprekken over de verschillende manieren waarop een customer journey kan worden ingericht. Uit de inbreng van de verschillende deelnemers aan de workshop bleek dat het inrichten van een goede customer journey bij alle organisaties prioriteit heeft.

Download hier:


Publicaties
Visie wet pensioencommunicatie    

Solutions
Customer journeys pensioen Pensioen 1‑2‑3  

Deze pagina is gepubliceerd op: 15 juni 2017

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier