Ideeën ABC leiden tot positieve beoordeling pensioen 1-2-3

In de Netspar brief van zes september 2016 staat het resultaat van het onderzoek dat Netspar uitvoerde. Het onderzoek richtte zich op de vormgeving van Pensioen 1-2-3 op de websites van pensioenfondsen in Nederland. PMT en PME scoren goed in het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat het de enige fondsen zijn die een vorm van maatwerk bieden voor laag 2 en 3. PMT en PME hebben bij het inrichten van Pensioen 1-2-3 gebruik gemaakt van de methode en tools die Agile Business Consultants (ABC) hiervoor ontwikkeld heeft. 

Wet Pensioencommunicatie
De nieuwe wet Pensioencommunicatie trad per 1 juli 2016 in werking. Belangrijk in die wet is dat de communicatie van pensioenfondsen en –uitvoerders beter moet aansluiten op de behoefte en kenmerken van de deelnemers. Per 1 juli 2016  moest elke pensioenorganisatie zijn eigen Pensioen 1-2-3 aanbieden.

Onderzoek Netspar
In de Netspar brief van zes september 2016 staat het resultaat van het onderzoek dat Netspar uitvoerde. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de pensioenfondsen in Nederland zijn geslaagd in het vormgeven van Pensioen1-2-3 op hun websites. Hiervoor hebben zij de websites van de twintig grootste pensioenorganisaties geanalyseerd. Twee van deze pensioenorganisaties waren Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) en Pensioenfonds van de Metalektro (PME). PMT en PME scoren goed in het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat het de enige fondsen zijn die een vorm van maatwerk bieden voor laag 2 en 3.

Methode Agile Business Consultants
PMT en PME hebben bij het inrichten van Pensioen 1-2-3 gebruik gemaakt van de methode en tools die Agile Business Consultants (ABC) hiervoor ontwikkeld heeft. Deze methode is ontwikkeld om deelnemers/klanten via handelingsperspectief de mogelijkheid tot handelen te bieden. ABC realiseert dit door laag drie te koppelen aan de customer journey. Hiervoor zijn voor de verschillende life events dialogen ontwikkeld, waarin de klant doormiddel van vragen naar de juiste informatie geleid wordt. Deze aanpak stelt de klantwens centraal en stippelt, op basis van deze wens de customer journey, uit.

Uit het Netspar onderzoek:

  • Pagina 17: “Pensioenfonds PME laat zien dat laag 3 heel goed geïntegreerd kan worden.
  • Pagina 18/19: Ook het maatwerk van de derde laag van PMT wordt in het onderzoek specifiek benadrukt. “Deze uitwerking verdient een compliment, omdat de deelnemer via Pensioen 1-2-3 in de derde laag een heldere uitleg krijgt over de mogelijkheden voor een start met een lager pensioen.”
  • Pagina 22: Conclusie: “Twee van de vier gaan nog een stapje verder en bieden een vorm van maatwerk aan in laag 3. Zij stellen enkele vragen over de achtergrond van de bezoeker en passen de geleverde informatie daar op aan.”

 

Download hier de ABC “Solution Pensioen 1-2-3”

Download hier het “Netspar onderzoek editie 06-Sept-2016”

 

 

 

 

Deze pagina is gepubliceerd op: 18 oktober 2016

Direct contact?

Léon van der Meer
+31 (0)23 547 61 67
Email ons via dit contactformulier